Apply now

Fastighetschef Clarion Sea U Helsingborg

Apply by

2021-12-31

Clarion Hotel Sea U  har Helsingborgs bästa läge med första parkett och en magisk utsikt. Tack vare passionerade medarbetare kommer vi garanterat överträffa gästernas förväntningar. Genom att vara personliga och professionella levererar vi alltid service på högsta nivå. Vi ökar livskvaliteten för både medarbetare och gäster. Och vi har modet att tänka nytt. För vi vet att morgondagen bara är en god natts sömn bort. 

Fastighetschef ( FC)  är en del av hotellets avdelningschef grupp grupp.

Tjänsten innefattar ansvar för:

 • Att genom avdelningens personal skapa en oförglömlig upplevelse för hotellets gäster 
 • Att ständigt verka för ökad lönsamhet och att nå uppsatta prognoser/mål för avdelningen.
 • Personalansvar för alla som arbetar inom fastighetsavdelning
 • Brand- och säkerhetsansvarig på hotellet
 • Fastighetens underhåll, drift och skötsel 
 • Att tillsammans med VD vara kontaktperson gentemot fastighetsägaren och myndigheter

I tjänsten ingår:

 • Förväntas vara i driften och skall vara kapabel och villig att utföra alla de uppgifter som utförs av avdelningens personal.  
 • Personalansvar, vilket innebär schemaläggning, upplärning, utbildning, utvecklingssamtal och löneredovisning. Utbildningar som inte sker av MM själv skall planeras i samråd med GM.
 • Arbetar aktivt med målstyrning och prognoser – intäkt & kostnadsprognoser och har resultatansvar för sin avdelning. Alla i avdelningen skall själva och dagligen ha klart för sig hur de förväntas bidra till resultatet.
 • Dutytjänstgöring enligt dutyschema.
 • Ansvar för att all personal är uppdaterad och kunnig i hotellets brand- och säkerhetsrutiner.
 • Ansvar för att företagets policies efterlevs.
 • Ansvarar för eventuella nyrekryteringar inom sin avdelning, dock alltid i samråd med närmsta ledare 
 • Tillse dagligt användande av tidrapporteringssystem för all personal.
 • Ansvarar för att goda kontakter med underleverantörer upprätthålls
 • Ansvarar för att beställningar av kontors- och andra förbrukningsvaror tillhörande avdelningen utförs.
 • Arbetar tillsammans med närmsta ledare  fram rutiner för avdelningen och ansvarar för att dessa efterlevs.
 • Ansvar för att löpande följa upp kundnöjdhet i Loopon.
 • Ansvarar för att den egna avdelningen har korrekt och relevant information gällande arrangemang i huset i god tid före genomförandet.
 • Aktivt användande av Maintenance task i Cenium/ Alice för att driva arbetet
 • Att underhålls- och reparationsarbeten sker på så sätt att företaget följer gällande regler såväl i lagstiftning som hotellets policy
 • Drift och service av samtliga tekniska installationer.
 • Aktivt arbeta för sänkt energiförbrukning och att alltid agera proaktivt för att uppnå detta.
 • Ansvar för arbeten som utförs av utomstående entreprenadföretag 
 • Utarbeta handlingsplan för avdelningen samt prognosticera och kostnadsberäkna löpande underhåll samt deltaga vid kalkylering av mera omfattande investeringar i form av maskinanskaffning och ombyggnationer
 • Genomföra självständiga avtal med entreprenadföretag baserat på tre anbud och Investment Application eller inköpsorder
 • Utarbeta kostnadsprognoser och ettårs- respektive femårsplaner för fastighetsavdelningen. Detta sker i samråd med fastighetsägaren  där delning av kostnaderna blir aktuella
 • Beslutar i samarbete med närmsta ledare  om åtgärder som påverkar driftkostnader.
 • Ansvarar för skötsel och kontroll av hotellets tekniska brandskydd samt reservkraftsanläggningar
 • Ansvarar för att alla punkter i SOS-manualen följs upp med månatliga brandlarm test i samarbete med närms ledare 
 • Ansvar för att ha full kontroll över hyresavtalets innehåll avseende ansvar mellan fastighetsägare och hotellet.
 • Tillse att alla leverantörer följer våra uppsatta miljömål.
 • Är och skall vara en viktig stödfunktion för övriga avdelningar i hotellet
 • Övriga uppgifter kan tillkomma via närmaste chef.

 

What’s in it for you?

To all our super colleagues, we salute you with great perks and benefits! 

A culture to cherish

A culture to cherish

Our people are brave, laid-back and keen to make the guests their top priority! The warm and welcoming atmosphere creates the right setting for people to flourish and work their magic. We have the freedom we need to perform our tasks and we solve problems as they arise in the best way we see fit. A strong team spirit and family-feeling foster a culture of collaboration. And when there’s something to celebrate, we make sure to have some fun! In larger cities, we also regularly host after-work events to allow colleagues to mingle.

A culture to cherish

Job security for peace of mind

Job security for peace of mind

When you work with us, we’ll take your whole life situation into consideration. We offer good job security through collective agreements and insurances, as well as paid parental leave, holiday leave, wellness allowance, attractive pension plans and competitive salaries. We’re there for you.

Job security for peace of mind

Room to grow

Room to grow

With more than 200 hotels across the Nordics, there are endless opportunities for career progression! Would you like to work full-time, part-time, a few hours here and there, or perhaps only a season? We have room for you, no matter where you’re at. We encourage creativity and curiosity, and we make every effort to foster a learning culture for professional development. An academic degree isn't the most important thing for us. If you have the right mindset, we can certainly promise you a bright future!

Room to grow

Going places

Going places

We encourage you to get out and explore all that life has to offer! So, we always offer numerous discounts to you and your friends and family at our hotels, bars and restaurants. From this year onwards we will be offering you four FREE hotel nights per year.* To be sure our employees are treated like VIPs we will also offer you an upgrade whenever possible. You can also take advantage of our fantastic partnerships with Ving/Spies/Tjäreborg and Norwegian Airlines, giving you great rates on air travel, charter holidays, car rental and more! 

*If you are employed on a contract for at least 20% of full-time working hours.

Going places

Open mind, open hearts

Open mind, open hearts

Our heart beats for the world around us. To meet global challenges, we support the transition to clean energy, and we recently opened the first zero-energy hotel in the Nordics. We seek to use organic produce and have championed the elimination of unsustainable palm oil. We promote equal rights above all and are proud sponsors of Pride. Regardless of your ethnicity, gender, religious beliefs, disabilities or age - our doors are always open.

Open mind, open hearts

Life at Nordic Choice Hotels

Meet Nour - Bartender

Meet Nour Duru, Bartender at Clarion Hotel®. He loves to experiment with different drinks at the bar and often tries to lighten the mood amongst guests with his laughter. In his spare time, he likes to go boxing and has a dream of pitching a manuscript for Netflix series! What’s your role and ...
Read more

Meet Vendela - Waiter

Vendela is one of our star-waiters, working at a Clarion Collection Hotel. She works extra shifts and supports with banquet serving, Food & Beverage orders for the bar and restaurant and helps out at the Front Office. She likes Nordic Choice Hotels for the great career opportunities within the ...
Read more

Meet I Made - Chef

I Made has extensive experience from the culinary world born in Indonesia and worked all over the world at Cruise ships, in the US and The Netherlands before moving to Kiruna in the north of Sweden. But the cold was a bit too much to handle, so he moved with his family to Stockholm and that’s ...
Read more

Meet João - Head Waiter

Hear Head Waiter João talk about his career journey and how he is pursuing his dream of becoming a Food & Beverage Manager in the future. What makes you proud of working at Nordic Choice Hotels? First of all, Nordic Choice Hotels is a very exciting and large hotel company. I feel very aligned ...
Read more

Meet Annika - Front Office

Annika at Front Office has been working at Nordic Choice Hotels for more than 30 years (!) and has also won the award 'The Employee of the Year' one year. Read about her insights from working within Guest Services. What makes you proud of working at Nordic Choice Hotels? I always get really ...
Read more

Meet Avatar - Teamleader in Tech

What makes you proud of working at Nordic Choice Hotels/eBerry? The culture and diversity at eBerry makes me feel proud. If you look at the diversity, I guess all together we can speak 13 different languages. Which is great! The organisation encourages "Dare to disagree", not only on paper but ...
Read more

Apply

Ad has been closed and it is no longer possible to apply.

All over the Nordics & Baltics

Be it a vibrant city, a tranquil island or a charming little town in the mountains, you’ll probably find one of our hotels there.

Discover all our locations